מלחמת יום הכיפורים השאירה בכם את רישומה – לסיפורים שלכם יש מקום.

חמישים שנה למלחמת יום הכיפורים, וההיסטוריה של המלחמה ההיא עדיין לא סיימה להיכתב או להישמע; כן, מפקדים בכירים ופוליטיקאים השמיעו את גרסאותיהם, אבל הרי המערכה הכבדה ההיא הוכרעה בסופו של דבר על ידי הלוחמות, הלוחמים והקצינים הזוטרים בחזית ובעורף. הגיע הזמן להשמיע ולשמוע את סיפוריהם.

App interface
App interface
App interface App interface App interface App interface